CINDERELLA, CZYLI KOPCIUSZEK W WERSJI ANGLOJĘZYCZNEJ

Tego jeszcze na scenie szkolnej w Ponicach nie grano. Premiera przedstawienia miała miejsce 5 czerwca 2013 i była efektownym zwieńczeniem projektu „Twórcze wykorzystanie czasu po lekcjach”. Fundusze na realizację projektu pozyskało Stowarzyszenie „Poni…ce do kłębka” w konkursie SMALL GRANTS 2012 w ramach „Pełnego Pakietu” Programu ENGLISH TEACHING finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Realizatorem Programu była Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, a jego koordynatorem Wojciech Zajic – nauczyciel języka angielskiego w tutejszej placówce.

W ramach projektu zrealizowano trzy działania: utworzono kółko zainteresowania językiem angielskim, następnie kręcono film i przygotowywano przedstawienie. Projekt wzbudził duże zainteresowanie wśród dzieci. Uczestniczyło w nim 45 uczniów, co stanowi blisko 1/3 społeczności szkoły podstawowej i gimnazjum. Kolejne zajęcia nie tylko rozwijały umiejętności językowe uczniów lecz także poszerzały ich wiedzę o kulturze i społeczeństwie angielskim. Uczestnicy musieli wykazać się pomysłowością, zaradnością, samodzielnością oraz umiejętnością współpracy w grupie, zwłaszcza podczas tworzenia filmu i przedstawienia. Finalizacja projektu zbiegła się z organizowanym w placówce Dniem Rodzica, co było dodatkowym bodźcem do intensywnej pracy.

Licznie zgromadzeni rodzice, nauczyciele i członkowie stowarzyszenia gromkimi brawami nagradzali występy „aktorów”, wygłaszających swoje angielskie kwestie z przejęciem i dziecięcym „profesjonalizmem”.

Po zakończonym przedstawieniu uczestnicy projektu zostali zaproszeni na rozdanie nagród, które premiowały ich aktywność, zaangażowanie i frekwencję na zajęciach. Większość dzieci głośno żałowała, że to już pożegnanie i koniec projektu.

Relacja i zdjęcia Zofia Skawska:::więcej zdjęc 

adres strony podsumowującej projekt  ET
http://angielskiwponicach. wordpress.com/