Nasze kalendarium:  

      :::  rok 2019
      :::  rok 2018
      :::  rok 2017  
      :::  rok 2016     
 
      :::  rok 2015
       
      :::  rok 2014       
      :::  rok 2013   
      :::  lata 2011-2012 
      :::  lata 2005-2010      
      :::  lata 2002-2004


Rok 2020


UWAGA!

  • W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego nie odbędzie się XII Konkurs Palm Wielkanocnych organizowany w ramach projektu „Ponice regionalnie – tradycja łączy pokolenia”.

     

  • W związku z tzw. specustawą zajęcia w ramach projektu "Ponice regionalnie - tradycja łączy pokolenia" zostają zawieszone aż do odwołania. O terminie ich rozpoczęcia poinformujemy.

Zarząd Stowarzyszenia


07.01. 2020 – „Z nowym rokiem żwawym krokiem” – rozpoczynamy kolejny rok ćwiczeń. 
                              Zachęcamy wszystkie chętne osoby do udziału w zajęciach, bo ruch to zdrowie.

                    

02.02.2020 – udział zespołu regionalnego Prymni w jubileuszowym X Rabczańskim Kolędowaniu
                     „Hej kolęda, kolęda”.


:::zdjęcia Lucjan Kapera

14 lipca - # Gaszyn Challenge – rozpalony przez strażaka OSP z Gaszyna płomień pomocy dla chorych dzieci dotarł i do naszej miejscowości. Stowarzyszenie otrzymało nominację od zespołu regionalnego Prymni. Przyłączyłyśmy się do akcji, a pieniądze zostały wpłacone dla małej Marysi Jakubczyk. Nominowałyśmy: SMKL z Chabówki, Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec z Rabki – Zdroju i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka.

     

            Pomagajmy!

Pod koniec października rozpoczęto realizację grantu przyznanego przez LGD Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, którego celem jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez zakup wyposażenia Stowarzyszenia „Poni…ce do kłębka”.  

              

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zadanie pn.: Wyposażenie Stowarzyszenia "Poni...ce do kłębka” mające na celu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez zakup wyposażenia Stowarzyszenia "Poni...ce do kłębka" do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze działania Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy realizowanego w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wyposażenie Stowarzyszenia "Poni...ce do kłębka"

O TYM, CO BYŁO O PONICACH O SOBIE ZAPRASZAMY